KĀ PĀRSTĀDĪT STĀDĪTĀJU JAUKĀ LIELDIENU ZAĶĪ - BRĪVDIENAS - 2021