RADOŠĀ REPRODUCĒŠANA: KĀ PADARĪT MĀKSLU NO VECĀM SPORTA KREKLIEM - ROTĀŠANA - 2021