KĀ NO PAPĪRA PLĀKSNĒM IZGATAVOT 3 LIELDIENU ZAĶA AMATUS - BRĪVDIENAS - 2021