KĀ PLASTMASAS PUDELI PĀRPLUDINĀT LIELDIENU GROZĀ - BRĪVDIENAS - 2021