PĀRPUBLICĒŠANA FINESTĀ: KĀ NO AUTOMAŠĪNU RITEŅIEM IZVEIDOT SAVU BBQ GRILU - PĀRKĀRTOT - 2021