100 SAPLĪSUŠU SADZĪVES PRIEKŠMETU REPRODUCĒŠANAS UN ATKĀRTOTAS IZMANTOŠANAS VEIDI - PĀRKĀRTOT - 2023