NO TĒJAS LĪDZ D COR: 25 KRĀŠŅI PROJEKTI VECO TĒJAS GLĀŽU PĀRSTRĀDEI - PĀRKĀRTOT - 2021