35 NE TIKAI ĢĒNIJS, LAI ATGRIEZTOS SKOLĀ, LAI GADU SĀKTU PAREIZI - GLĀBŠANAS DARBI - 2021