KĀ SLAZDĪT ODI UN NEĻAUT VIŅIEM SAGRAUT JŪSU IZKLAIDI ĀRPUS TELPĀM - GLĀBŠANAS DARBI - 2021