26 DEBESU GARDU SPEĶA RECEPTES, KAS JUMS JĀNOGARŠO PIRMS NĀVES - ĒDIENS - 2021