KĀ NO TUNZIVJU KONSERVIEM IZGATAVOT DEKORATĪVUS TEALIGHT TURĒTĀJUS - PĀRKĀRTOT - 2021