KĀ PADARĪT MUTES DZIRDĪŠANU ĀBOLU PĪRĀGU VIENKĀRŠĀ VEIDĀ - ĒDIENS - 2021