KĀ NO VECAS RIEPAS UN DAŽĀM VIRVĒM PADARĪT PĀRSTEIDZOŠU OSMAŅU - PĀRKĀRTOT - 2021