IZDZĪVOŠANAS LIFE HACK: KĀ UZSĀKT UGUNI AR AKUMULATORU UN SMAGANU IESAIŅOJUMU - GLĀBŠANAS DARBI - 2021